Zieleń wokół Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śl.

Zieleń wokół Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śl.
Założenie projektowe:
Podkreślić architekturę budynku oraz wykorzystać istniejące ukształtowanie terenu. Otwarta przestrzeń miała w tym przypadku dać poczucie bezpieczeństwa klientom korzystającym z bankomatu zwłaszcza w porze nocnej oraz uwidocznić placówkę od strony głównej ulicy.
Realizacja:
Podczas realizacji wymieniono glebę zniszczoną i zanieczyszczoną podczas budowy, ponadto w miejscu planowanych trawników położono siatki zabezpieczające przed kretami. Trawniki z rolki oraz gęstość nasadzenia roślin dywanowych pozwoliła osiągnąć natychmiastowe efekty.

b

b1

b2

b3

b4

b5

b6

b7

b8

b9