z dywanem kwiatów

… z dywanem kwiatów
Ogród dużych rozmiarów, pozwolił zastosować dużo miękkich linii, dzielących go na wiele części o różnych funkcjach.
W ogrodzie zastosowano kilka dywanowych nasadzeń, które scalają ogród:
– w części frontowej jest to łan niskich jałowców spośród których najpierw wystawią główki czosnki, a gdy te przekwitną- zastąpią je kłosy liatry,
– w części ogrodowej jest to łan kocimiętki powtórzony w 3 miejscach ogrodu, wczesną wiosną zaś pojawiają się w tych miejscach dywany krokusów.
Elementem ważnym i charakterystycznym jest szeroka mozaikowa ścieżka z kamienia polnego, wijąca się z części frontowej, poprzez rozległy trawnik, zagajnik brzozowy, aż na koniec ogrodu – na polanę ogniskową. Ścieżka ta „rozszerza się” w części trawnikowej tworząc ziołową wyspę z zegarem słonecznym.

3_s_barwy_lata

4_s_widok_1

5_s_widok_2

6_s_widok_3

1_s_plan_podstawowy

2_s_plan_nawierzchnie