Wstęgi rozwiane przez wiatr…

Ogród położony na stoku wzniesienia u podnóża lasu.

Otwarty na widoki z zacisznymi “pokojami”, ogród kwitnący, „ogród angielski” – to były marzenia Inwestorów.

Usytuowanie terenu wśród pól oraz jego imponująca wielkość zdecydowały o tym, że większość jego powierzchni zajął trawnik, poprzecinany „rozwianymi przez wiatr” wstęgami:

– rabat w pobliżu budynku,

– i łąk kwietnych ciągnących się w stronę otaczających pól, na których wyspowo pojawiają się kępy drzew i krzewów „śródpolnych” nawiązujące gatunkowo do otoczenia.