Rodzinny ogród wypoczynku i relaksu

Rodzinny ogród wypoczynku i relaksu …
Ogród wokół domku jednorodzinnego zlokalizowanego pod Warszawą z założenia miał być miejscem: wytchnienia i wypoczynku dorosłych, zabawy dzieci, spotkań przy ognisku/grillu.
Dość gęsta zabudowa wymagała, aby stworzyć przesłony wokół ogrodzenia, dzięki którym udało by się stworzyć w ogrodzie atmosferę intymności.
Kolejnym zadaniem, które postawiono przed projektantem, było nadanie indywidualnego charakteru strefie wejściowej do budynku, aby zróżnicować go w stosunku do podobnych zabudowań na osiedlu.
Ogród miał być wesoły, jasny, optymistyczny, kwitnący, pachnący i atrakcyjny przez cały rok. Przy doborze roślin należało unikać roślin trujących ze względu na małych użytkowników ogrodu. Z myślą o nich w ogrodzie należało przewidzieć też krzewy owocowe.
Koncepcja ogrodu oparta jest na miękkich liniach okręgów oraz łuków, jednakże wprowadzono również kilka prostych linii równoległych i prostopadłych do budynku, które porządkują projekt.
Ogród ma dwie skrajne twarze:
– zimową – bardziej formalną, w której dobrze są widoczne założenia projektu, gdzie linie są proste i „sztywne’,
– letnią – gdy wypełnia się kwitnącymi krzewami, bylinami i trawami, wówczas linie wyznaczające podziały w ogrodzie zacierają się a całość kompozycji nabiera lekkości.
Elementami scalającymi projekt są:
– płaskie nawierzchnie w kształcie okręgów:
• trawnik,
• wgłębnik,
• ogniskowa polana oraz
– strzyżone żywopłoty we frontowej części ogrodu:
• oddzielające ogród od budynku,
• prowadzące do budynku,
• wprowadzające do ogrodu- wydzielające jednocześnie wnętrza: placyk dziecięcy i ogródek warzywny.

aksonometria_popr_obr

nawierzchnizsiatka_popr

plan_ogolny

przekroje

przekroje_001