Ogród wtopiony w pejzaż

Ogród wokół domu jednorodzinnego zlokalizowanego na obszarze wiejskim ziemi kłodzkiej z założenia miał być miejscem wytchnienia i wypoczynku dorosłych. Nasadzenia miały jednocześnie stwarzać miejsca osłonięte i wyizolowane oraz nie zasłaniać widoków zewnętrznych na krajobraz gór. Dom i jego otoczenie miało wrastać w istniejący krajobraz zarówno wsi, jak i otaczającej przyrody, a więc i roślinność miała być niewyszukana, spotykana w sąsiedztwie. Główna zasada, którą miał się kierować projektant to – „mniej znaczy więcej”.
Koncepcję ogrodu oparto na dwóch celach:
– frontowa część działki ma być wpisana w krajobraz wsi,
– tylna część działki ma się połączyć z krajobrazem otaczających ją pól oraz kończącej widnokrąg linii gór porośniętych lasami.
Ponieważ bryła budynku jest duża i elegancka i nie przypomina tradycyjnej wiejskiej zabudowy, a wjazd na posesję długi i szeroki, za punkt odniesienia do projektu ogrodu frontowego przyjęto dworek wiejski:
– podkreślono rytmicznym nasadzeniem wjazd na posesję oraz wejście do budynku,
– zastosowano jednorodną kompozycję kolorystyczną, nadając otoczeniu elegancję i smak,
– dla podkreślenia bryły budynku obramowano go nasadzeniami pozostawiając przed nim wolną przestrzeń – trawnik.
Z tradycji wiejskich zaś przyjęto następujące zasady przy projektowaniu zieleni:
– w kompozycji zastosowano prosty układ ortogonalny,
– zastosowano „swojskie” gatunki roślin, w tym dużo roślin kwitnących,
– przewidziano drzewo – stróża domostwa,
– wzdłuż ogrodzenia nasadzono rośliny „kłujące” chroniące domostwo,
– wzdłuż zachodniej ściany budynku usytuowano tradycyjny sad.
Głównym celem projektu było stworzenie ogrodu otwartego i połączonego z krajobrazem. W tym celu „zaproszono” krajobraz do ogrodu planując w jego centralnej części fragment lasu otoczonego łąkami, a wzdłuż ogrodzenia grupy „zakrzewień śródpolnych”. Całość kompozycji oparto na kształcie poziomicy przebiegającej przez ogród, tworząc ścieżkę biegnącą w poprzek ogrodu pomiędzy leśnymi drzewami. Zadrzewienia przysłaniają częściowo widok na góry jednak tworzą kulisy dla otwarcia widokowego, podkreślając go i wzmacniając wrażenia widokowe. Również nasadzenia wzdłuż ogrodzenia są różnej wysokości tworząc miejscami otwarcia widokowe. Kompozycja oparta na umieszczeniu wysokich roślin w środku ogrodu, a niższych po bokach, otwiera go na zewnątrz.

a_plan

b_wizualizacja1

c_wizualizacja_2

plan_ogrodu