zachować „genus loci”

… zachować „genus loci”
Zgodnie z życzeniem Inwestora starano się zachować klimat miejsca- „genus loci”, a jednocześnie wprowadzić ducha nowego właściciela:
– zachowano więc część starych murków,
– nawierzchnię zaprojektowano z materiałów odzyskanych na posesji, bądź nawiązujących do nich,
– pozostawiono obszerne „podwórko” w postaci trawnika, po którym spacerują kaczki-rzeźby ,
– dawne mury stodoły zaznaczono nasadzeniami – strzelistymi drzewami ,
– rozebrany murek zastąpiono zielonym żywym murkiem z cisu,
– zachowano sad w południowej części posesji,
– podkreślono istniejące studnie,
– zastosowano rośliny popularne w wiejskich ogrodach: róże, cis, jodła, jaśminowce, powojniki, zioła, lilie, itp.
a jednocześnie:
– zastosowano spokojne połączenie barw -na zasadzie podobieństwa: fiolet-niebieski-biel z dodatkiem delikatnego różu, odmienne od spotykanego w wiejskich ogródkach,
– rośliny dobierano z umiarem, nasadzenia zaprojektowano w postaci dużych plam,
– wprowadzono ulubiony motyw inwestora – dzwoneczki: powojniki botaniczne, konwalie, naparstnice, enkiant,

Na terenie posesji wydzielono wiele wnętrz zarówno całkowicie osłoniętych, jak i częściowo otwartych, z widokiem na góry.
Dominantę w kompozycji stanowi zachowany dawny układ zabudowań- częściowo uzupełniony nasadzeniami ( ściana stodoły zastąpiona drzewami), oraz obszerne „podwórko” po środku.
W projekcie zastosowano prosty układ, co jest charakterystyczne w dawnych ogrodach wiejskich. Ważną rolę w projekcie powierzono ogródkowi użytkowemu, który znajduje się przy wjeździe na posesję. Kształt jaki mu nadano sprawia, że jest to element nie tylko użytkowy, ale także ozdobny.
W częściach bardziej oddalonych od zabudowań zastosowano układ zupełnie swobodnych wysp z krzewami spotykanymi również poza ogrodzeniem, tj. dziką różą, leszczyną, kruszyną, dzikim bzem, lilakami, itp.

3_d_widok_1

4_d_widok_2

5_d_widok_4

6_d_widok_3

1_d_plan_ogolny1

2_d_nawierzchnie1