Wiejska oaza Basi

Wiejska oaza Basi …
Jest to koncepcja zagospodarowania bezpośredniego otoczenia domu na wsi. Obszar ten częściowo jest już zagospodarowany, a gospodarze nie chcą wprowadzać większych poprawek, w tym co już wykonali. Wprowadzono więc kilka elementów, które przyciągną wzrok i będą stanowiły mocne punkty koncepcji.
Głównymi projektowanymi elementami są tu więc:
– 2 sadzawki połączone kaskadą:
• górna sadzawka to zbiornik wodny o zróżnicowanych brzegach, lewy obłożony dużymi kamieniami i porośnięty roślinnością oraz prawy o regularnym kształcie ograniczony kamiennymi słupkami ułożonymi na płasko.
• dolna sadzawka to półsuche założenie, służące do wyłapywania wody spadającej z kaskady.
• kaskada : wypływająca delikatnie woda z murku, spada na wysunięty w murku kamień, a następnie na usytuowany w dolnej żwirowej sadzawce wyżłobiony kamień i po wypełnieniu go wypływa na żwirową nawierzchnię, i wpada do zbiornika pod ziemią,
– kamienny murek oporowy ,
– suchy strumień obsadzony wysokimi trawami – rów odwadniający.

a_schemat1

b_wizualizacja

c_przekroj